Overtagelsen skete med virkning fra 1. december 2012.

Nybolig indtager i forvejen positionen som markedsleder i Østjylland. Med overtagelsen af BoligRingens forretninger har vi forstærket denne position yderligere forstærket, samtidig med at vi også er repræsenteret i Bjerringbro og Ulstrup.

BoligRingen i Randers/Dronningborg videreføres under navnet Nybolig Kronjylland. BoligRingen i Ulstrup videreføres som Nybolig Ulstrup-Langå og Bjerringbro som Nybolig Bjerringbro. I forbindelse med overtagelsen er BoligRingens forretning i Hammel blevet slået sammen med Nybolig Hammel.