Usikkerhed om fremtidige boligskatter påvirker adfærd på bolig-markedet

13. september - 2016

Den politiske debat om fremtidens boligskatter kan ifølge Nyboligs mæglere virke handlingslammende, men da bolig ofte er en langsigtet investering, bør man ikke lade sig skræmme, mener Nybolig.

Usikkerhed og uvidenhed om, hvordan fremtidens boligskatter kommer til at se ud, påvirker købere og sælgere på boligmarkedet lige nu. Det mener fire ud af ti af Nyboligs ejendomsmæglere i en landsdækkende rundspørge, som er blevet foretaget i forbindelse med det udspil, som regeringen ventes at komme med i forbindelse med en ny model for boligbeskatningen.

-Uanset hvad udspillet indeholder eller hvordan fremtidens boligbeskatning kommer til at se ud efter de igangværende politiske forhandlinger, er disse uger for mange af boligmarkedets aktører forbundet med stor usikkerhed og utryghed, fordi man jo ikke ved, om det bliver dyrere at være boligejere i fremtiden, siger presseansvarlig i Nybolig, Thomas Hovgaard.

-For mange boligejere udgør boligudgifterne en betydelig post på husholdningsbudgettet, og følger man den politiske debat tæt, kan man da også godt få en fornemmelse af, at det kan gå i alle mulige retninger. Og den usikkerhed har ifølge 40 pct. af Nyboligs mæglere materialiseret sig hos både købere og sælgere, som ikke ved, om de skal vente med at foretage sig noget, før de er sikre på fremtiden, siger Thomas Hovgaard.  

Bolig er en langsigtet investering
58 pct. af Nyboligs mæglere er bekymret for, om boligskatterne vil stige, og 54 pct. mener, at øgede boligskatter vil få markedet til at reagere og boligpriserne til at falde, mens 31 pct. mener, at de kun vil falde i beskedent omfang. 10 pct. mener ikke, det vil have nogen betydning.  

-Mange af mæglerne har været i branchen i mange år og har gode forudsætninger for at vurdere, hvad forskellige indgreb og tiltag gør ved boligmarkedet og de personer, der overvejer at sælge eller købe bolig. Så hvis rationalet er, at højere boligskatter vil sende boligpriserne ned, er det jo naturligt, at folk kan blive handlingslammede, siger Thomas Hovgaard.

-Men en bolig er en langsigtet investering, vi bor i snit 14 år i samme bolig, og rigtig mange boligejere bliver jo ved med at være boligejere bare et andet sted, derfor er det vores råd, at man umiddelbart handler uden at lade de igangværende politiske forhandlinger påvirke en, siger Thomas Hovgaard.