Boligsalget - værd at vide

Et boligskifte har stor betydning for vores liv, både personligt og økonomisk. Derfor er det vigtigt at vælge en ejendomsmægler, som yder en ordentlig indsats gennem hele boligsalget. Hos Nybolig får du grundig rådgivning til salg, til køb og til leje -
til alle tider og til alle hjem.

Det kan virke som en omstændig proces at stå over for et boligsalg. Derfor er det også naturligt, at flere spørgsmål vil melde sig til det at sælge bolig. Hvilken mægler skal du vælge? Hvad koster det at sælge din bolig gennem en mægler og hvor meget er din bolig værd? 

Både boligsalg og boligkøb har stor betydning for vores liv – både personligt og økonomisk. 
Derfor er det vigtigt, at du kommer godt fra start hurtigt finder tryghed i processen. Følg vores guide til boligsalgets faser herunder. Så bliver du godt klædt på til forløbet før, under og efter et boligsalg. 

Før du sætter boligen til salg

Når du skal sætte din bolig til salg, er det vigtigt, at du får det bedst mulige afsæt for effektiv bolighandel, hvor du får den helt rette pris for bolig – hvad end det er hus eller lejlighed. 

Første skridt er at få vurderet din ejendom og finde en mægler, som du føler dig tryg ved at overlade ansvaret for dit boligsalg til. Vores mæglere har mange års erfaring og vil med glæde hjælpe dig godt videre. 

Nybolig guider dig her igennem de første skridt, du kommer til at tage, når du skal sætte boligen til salg. 

Mægler og Salgsvurdering

Find Mægler

Hos Nybolig får du en mægler som er med dig helt fra dine første tanker om at sætte dit hus til salg, til du er klar til at lukke døren bag dig – og åbne en ny. Med mere end 220 forretninger i hele landet bor vi dør om dør med danskerne. Derfor ved vi, hvad der er værdifuldt for at kunne sælge lige præcis din bolig, din vej og dit område. 

Vores stærke lokalkendskab, kombineret med effektive digitale værktøjer, gør, at vi får nøglerne til at skifte hænder – hurtigt og til den rette pris.  

Kontakt din lokale mægler

Få en salgsvurdering

Går du med salgstanker, er du naturligvis optaget af, hvad du kan forvente at få for din bolig. 

Ved at bestille en gratis salgsvurdering hos Nybolig kan du få stillet nysgerrigheden og komme et vigtigt skridt tættere på salget af din bolig. 

Din lokale Nybolig-mægler foretager en nøje gennemgang af din bolig og dit lokalområde. Derefter mødes i til en grundig gennemgang af din bolig, hvor du modtager en realistisk vurdering af boligens værdi i det aktuelle marked fra ejendomsmægleren. 

Læs mere om hvordan Nybolig fastsætter din boligs pris

Ønsker du tage skridtet videre, sikrer vores mæglere en smidig og hurtig sagsbehandling med styr på alle juridiske detaljer. Vores mæglere sikrer dig en grundig og professionel gennemgang af din bolig og garanterer, at der er styr på alle nødvendige dokumenter. 

Er du klar til sælge boligen, klæder mægleren dig godt på til salgsprocessen. Nyboligs mæglere sørger for et budget for salget medtaget alle udgifter og angivelse af forventet overskud, og desuden en individuel handlingsplan med gennemgang af hele salgsforløbet. 

Bestil en gratis salgsvurdering 

Dokumenter

 • Tilstandsrapport: Sammenfatningen af et huseftersyn foretaget af en beskikket 
  bygningssagkyndig. Er påkrævet for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. 
  Som supplement til den normale tilstandsrapport, kan du i dag få en visuel 
  tilstandsrapport, hvor skaderne ikke kun er beskrevet men også afbilledet og 
  afmærket. Læs mere om den visuelle tilstandsrapport her.
 • El-installationsrapport: Resultatet af et el-eftersyn, som udføres af en 
  autoriseret el-installatør . Er påkrævet for, at der kan tegnes en 
  ejerskifteforsikring.
 • Ejerskifteforsikring: En forsikring, der dækker i tilfælde af, at der efter et salg 
  opdages skjulte fejl og mangler, som har været til stede i boligen på 
  overtagelsestidspunktet, men som ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. 
 • Energimærke: En vurdering af en bygnings energimæssige tilstand kombineret 
  med forslag til, hvordan der kan spares energi. Foretages af certificerede 
  energifirmaer. 
 • Salgsopstilling: Lovpligtigt dokument, når din bolig sælges hos en 
  ejendomsmægler. En detaljeret varedeklaration på din bolig med en oversigt 
  over boligens økonomiske forhold samt en beskrivelse af boligen. 

Læs om visuel tilstandsrapport

Solgt eller gratis

Solgt eller gratis er modellen, hvor du kun skal betale for salgsarbejdet og markedsføringen, når og hvis din bolig bliver solgt*. Solgt eller gratis er især egnet til dig, der lægger vægt på en fast pris på salget af din bolig uafhængig af salgstid. 

*Omkostninger til tilstandsrapport, energimærke, elsynsrapport og andre startomkostninger, er ikke omfattet af solgt eller gratis. 

Dine dokumenter

I forbindelse med salget af din bolig, skal der samles og udfærdiges en række dokumenter om boligen. Det er et krav for at sikre gennemsigtighed i handlen, og ikke mindst for at sikre både køber og sælger imod uforudsete, økonomiske udgifter. Din Nybolig-mægler sørger for at fremskaffe alle nødvendige dokumenter. 

De fleste af dokumenterne vil være tilgængelige, når du søger på en bestemt bolig, men vores ejendomsmæglere har også pligt til at gennemgå dem med dig.

Hvad koster et boligsalg?

Når du sætter din bolig til salg hos Nybolig, fastlægger vi sammen med dig, hvilke markedsførings- og salgsindsatser der skal til, for at få boligen solgt bedst muligt. Prisen af dit boligsalg afhænger af, hvor eftertragtet din bolig er, og hvilke vilkår du aftaler med din Nybolig-mægler. Ønsker du et uforpligtende bud på, hvad det koster at sælge din bolig? Så er du velkommen til at kontakte din lokale mægler.

Kontakt mægler

Handlingsplan

Det kræver planlægning og en fuldhjertet indsats fra din mægler at sælge din bolig i et marked blandt titusindvis af andre boliger. 

Vælger du Nybolig, får du en udførlig handlingsplan, der ikke blot indeholder en vurdering af boligens pris, men som også beskriver en vurdering af hvilke købere, der vil være interesserede i din bolig, en markedsføringsplan for salget af din bolig og særlige forhold, vi har aftalt omkring dit boligsalg. 

Fremvisning og Åbent hus

Først og fremmest skal din bolig gøres synlig i markedet. Til det formål udarbejder vi salgsopstilling med alle relevante bilag samt en flot præsentation af din bolig med fotos, plantegning og en god salgstekst. 

Fremvisning

I Nybolig har din mægler adgang til et stort køberkartotek, der gør det muligt at lave en nem og hurtig søgning efter de rette købere til din bolig. Det betyder for dig, der gerne vil sælge din bolig, at der ikke behøver, at gå lang tid før potentielle købere ønsker at lægge vejen forbi din bolig. 

Nybolig har over 6 mio. besøgende på vores sider hver måned. Derfor kan vi præsentere din bolig på en attraktiv stor platform. Du har også mulighed for at annonce din bolig med vores digitale annonceringsværktøj Nybolig SmartSalg. 

Åbent hus

Til åbent hus præsenterer din mægler, efter aftale med dig, din bolig for alle, der har interesse for din bolig. Fremvisninger opstår, når en potentiel køber henvender sig til din mægler for at se på lige netop din bolig.

Nybolig Smartsalg

Med Nybolig SmartSalg får du én samlet kampagne, som skræddersyes til netop din bolig og den målgruppe, der forventes at være interesseret i den. Der giver dig de bedste betingelser for et hurtigt salg til en god pris.

Læs mere om Nybolig Smartsalg

Forhandlinger og købstilbud

Interesserede købere vil ofte have egne rådgivere med, når der afgives bud til forhandling. Din mægler orienterer dig om og håndterer de bud, der kommer, og vil i enhver forhandling varetage dine interesser. Det er din sikkerhed for at få mest muligt for din bolig – og for at boligen blive solgt under de bedste betingelser. 

Efterhånden fører forhandlingerne til, at der bliver afgivet et konkret mundligt eller skriftligt købstilbud, hvor de væsentligste vilkår er skitseret. Det vil sige købspris, overtagelsesdato, andre aftaler samt eventuelle forbehold. Din mægler gennemgår tilbuddet med dig, og når I er enige, udformes en egentlig købsaftale. 

Din mægler hjælper dig igennem salget af din bolig fra forhandlinger af pris, overtagelsesdato og vilkår i øvrigt til købsaftalen er underskrevet.

Salgsprovenu

Når din mægler præsenterer dig for et købstilbud, vil du også få gennemgået salgsprovenuet. 

Her kan du se, hvad dit faktiske overskud på salget vil blive, hvis du handler på de vilkår, der fremgår af købstilbuddet.

Købsaftalen underskrives

Den endelige købsaftale er det vigtigste dokument i enhver ejendomshandel, fordi den er juridisk bindende. Når køberen har underskrevet aftalen, skal du godkende aftalens indhold ved selv at sætte din underskrift. Køberen har herefter en fortrydelsesret på seks hverdage og kan – inden for tidsfristen - ophæve handlen mod at betale et fortrydelsesgebyr på 1% af købesummen.

Hvis handlen er betinget af købers rådgivers godkendelse, skal godkendelsen også foreligge, før handlen er endelig.

Brug for forsikring

Som sælger har du ansvar for de fejl og mangler ved din bolig, som ikke fremgår af tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. 

Med en ejerskifteforsikring og eventuelt en sælgerforsikring kan du frigøre dig fra det ansvar. Vi kan rådgive dig om, hvad der vil være fornuftigt at gøre i din situation. 

Sælger du din bolig hos Nybolig, kan du følge med i dit salg undervejs. 

Mit Nybolig

Følg med i dit boligsalg på den nemme måde

I Mit Nybolig får du overblik over interessen for din bolig. Du kan se, hvor mange der kigger på den og bestiller salgsmateriale. Du kan også sende dokumenter direkte til din ejendomsmægler på en sikker måde

Læs mere

Når boligen er solgt

Når købsaftalen er underskrevet, er der stadig en del arbejde, der skal klares, før handlen kan afsluttes, og nøglerne kan overdrages. Kort sagt skal alle dele af aftalen føres ud i livet. 
Din mægler sørger for at holde snor i det hele gennem en række handlinger. 

Berigtigelse af handlen

At handlen berigtiges betyder egentlig blot, at købet gennemføres i overensstemmelse med alle de aftalte vilkår. Her er tale om mange små ekspeditioner, men med nok så vigtige detaljer. Der skal bl.a. laves et skøde, som skal tinglyses for at dokumentere købers ret til ejendommen. 

Vi kan stå for berigtigelsen eller sikre, at den, der udpeges til opgaven, gør det hele korrekt og rettidigt. 

Udbetaling

Når du som sælger skriver under på købsaftalen, har du solgt din bolig, og køber deponerer nu første rate af udbetalingen hos os. Der stilles som hovedregel en garanti for restkøbesummen, og denne erstattes af en deponering, når køberen underskriver skødet, og allersenest på overtagelsesdagen. 

Hvis handlen giver overskud, frigives pengene til dig, når skødet er tinglyst - tidligst på 
overtagelsesdagen.

Nøgleoverdragelse

Din Nybolig-mægler er til stede, når du skal overdrage nøglerne til boligens nye ejere. 

Sammen gennemgår I hele ejendommen med køberen. Mægleren hjælper dig gerne med aflæsning af diverse målere og giver besked om ejerskifte til forsyningsselskaberne. 
Oplysningerne skal også indgå i refusionsopgørelsen. 

Refusionsopgørelse

Den, der berigtiger handlen, har også til opgave at udfærdige en refusionsopgørelse, der viser, hvad du og køber skylder hinanden. 

Der vil typisk opstå et mellemværende, fordi terminsydelser betales bagud og udgifter til ejendomsskat, forsikring osv. er forudbetalt. Alle beløb gøres op i forhold til overtagelsesdatoen og afregnes herefter. 

Nye livssituationer ændrer kravene til dit hjem

 • Se video uden lyd Se video med lyd

  Når du træder ind i en ny fase af livet, stiller det ofte nye krav til dit hjem. Har familien fået vokseværk? Eller er ungerne for længst flyttet ud og børneværelserne blevet til pulterrum?

   

  Vi har samlet en masse tips og idéer, som kan hjælpe dig og give dig tryghed, når du tager hul på et nyt kapitel.

  Få tips og inspiration her
Indlæser...
Internet Explorer understøttes ikke
Du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Brug en af følgende browsere til at besøge vores side.