Det gode boligsalg

Et boligsalg har stor betydning for dit liv.
Derfor er det så vigtigt, at du vælger en engageret
ejendomsmægler, som yder en ordentlig service
igennem hele forløbet. Hos Nybolig arbejder vi efter en
 fast procedure, som sikrer dig grundighed og
gennemsigtighed i alle faser af dit boligsalg. Velkommen.


Bliv klar til salg

Der kan være mange grunde til, at du overvejer at sælge din bolig. Og der findes mange måder at gøre det på. Vælger du Nybolig som mægler, er du i trygge hænder. Det vil du opleve allerede fra den første, uforpligtende snak. Før du beslutter dig for at sælge, tilbyder vi dig en gratis salgsvurdering. 


Den første snak

Når vi taler sammen første gang, vil vi spørge ind til, hvorfor du går i salgstanker, og lytte til dine ønsker og behov i forhold til et salg. Skal det helst gå hurtigt, eller har du brug for tid? Er du også på udkig efter en ny bolig? Det er nogle af de faktorer, som kan afgøre, hvordan dit boligsalg bedst gribes an. 

Hvad er din bolig værd?

Går du i salgstanker, er du naturligvis optaget af, hvad du kan forvente at få for din bolig. Hos Nybolig mener vi, at du er bedst hjulpet med at få et realistisk bud på salgsprisen. Vi analyserer markedet og mødes til en nøje gennemgang af din bolig. På den baggrund får du vores salgsvurdering, som er gratis.Valg af mægler

Når du har fået vurderet din bolig, kan du bedre tage stilling til, om du er klar til at sælge, samt hvordan det skal foregå. Taler du med flere mæglere, er det en god idé at tjekke andre kunders erfaringer, spørge ind til lokalkendskabet og sammenligne resultater som fx gennemsnitlig salgstid. 

Handlingsplan

Beslutter du dig for, at lade Nybolig sælge din bolig, laver vi en skriftlig aftale og udformer en detaljeret,  individuel handlingsplan. Først og fremmest skal vi blive enige om en fornuftig salgspris og tidshorisont. Handlingsplanen beskriver alle de tiltag, der bør gennemføres, og hvordan vi gør undervejs.

Skal du sælge en andel eller et sommerhus så er der særlige forhold. Vi hjælper dig gerne!


Vores gratis salgsvurdering inkluderer:

  • Grundig, professionel gennemgang af din bolig samt alle nødvendige dokumenter
  • Professionel og realistisk vurdering af boligens værdi i det aktuelle marked
  • Budget for salget, medtaget alle udgifter og angivelse af forventet overskud
  • Individuel handlingsplan for salget, og en grundig gennemgang af hele salgsforløbet
  • En smidig og hurtig papirgang med styr på alle juridiske detaljer

Læs mere Luk

Kunne du tænke dig at finde ud af, hvad din bolig er værd?

Vær synlig i markedet

Med en formidlingsaftale på plads kan salgsarbejdet begynde.
Først og fremmest skal din bolig gøres synlig i markedet, og til det formål udarbejder vi en markedsføringsplan og en salgsopstilling med alle relevante bilag foruden en flot boligpræsentation med fotos, plantegning og en god salgstekst. 


Dokumenter

Til brug for handlen skal der samles og udfærdiges en række dokumenter om din bolig. Det er der krav om for at skabe gennemsigtighed i handlen, og ikke mindst for at sikre både køber og sælger imod uforudsete, økonomiske udgifter. Vi sørger for at fremskaffe alle de nødvendige dokumenter: 

  • Tilstandsrapport: Sammenfatningen af et huseftersyn foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Er påkrævet for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

  • El-installationsrapport: Resultatet af et el-eftersyn, som udføres af en autoriseret el-installatør . Er påkrævet for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

  • Ejerskifteforsikring: En forsikring, der dækker i tilfælde af, at der efter et salg opdages skjulte fejl og mangler, som har været til stede i boligen på overtagelsestidspunktet, men som ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. 

  • Energimærke: En vurdering af en bygnings energimæssige tilstand kombineret med forslag til, hvordan der kan spares energi. Foretages af certificerede energifirmaer. 

  • Salgsopstilling: Lovpligtigt dokument, når din bolig sælges hos en ejendomsmægler. En detaljeret varedeklaration på din bolig med en oversigt over boligens økonomiske forhold samt en beskrivelse af boligen. 

Markedsføringsplan

På nybolig.dk har vi over 6 mio. besøg hver måned. Her præsenterer vi også din bolig. En professionel fotograf tager flotte billeder, og din mægler formulerer en beskrivende salgstekst på baggrund af dine input. Sammen aftaler I, hvilke andre medier og salgsfremmende aktiviteter, der skal bringes i spil hvornår. Det kan fx være åbent hus, fremvisning efter aftale, digital annoncering med Nybolig SmartSalg eller meget andet.

Din unikke bolig 

Fra allerførste samtale vil du opleve, at vi spørger ind til, hvad der gør netop din bolig unik og attraktiv for kommende købere. For hvis din bolig skal sælges godt, skader det jo ikke at fremhæve kvaliteterne og mulighederne for kommende købere. Måske kommer vi med forslag til små forbedringer, der kan gøre en positiv forskel allerede før fotografen kommer forbi. 

Læs mere Luk
Kunne du tænke dig at få salgsforløbet gennemgået af en mægler?

Værd at opleve

Den store dag er kommet, hvor din bolig skal sættes til salg. Din bolig vil blive eksponeret online med flotte billeder og beskrivelser. Din mægler kigger også forbi med et ’Til Salg’-skilt til opsætning i vinduet eller ude ved vejen.

Når din bolig skal sælges er det helt optimalt, at den markedsføres digitalt. 82% af Nybolig kunderne svarer at det var digitalt, at de første gang fik kendskab til, at den bolig som de netop har købt, var til salg (kilde: nybolig analyse Q4 2017).

Digital annoncering via vores intelligente algoritme Nybolig SmartSalg vil sprede budskabet om din bolig langt ud over boligens adresse og fange boligsøgende dér hvor de befinder sig, hvad enten det er på Facebook, Instagram eller diverse websites. Intet er overladt til tilfældighederne, når man anvender Nybolig SmartSalg. Man er ikke afhængig af at gætte på, hvem der er målgruppen for sin bolig, og hvordan man når dem bedst.

Nybolig SmartSalg kan måle sig frem til den helt rigtige målgruppe via intelligente algoritmer og løbende optimere effekten af markedsføringen, så du kan opnå et hurtigere salg og en bedre pris.

Fra da af vil både naboer, tilfældigt forbipasserende og regulære boligsøgende kaste nysgerrige blikke på dit hjem. Vi forbereder dig på at imødekomme interessen bedst muligt og giver løbende status undervejs i forløbet. 
Den gode salgsprocess

Alle arbejder med

Når din bolig kommer til salg hos Nybolig, præsenterer vi det nye emne for kollegerne i den lokale forretning. Alle herfra er i daglig kontakt med både købere og andre sælgere fra området og ligger på den baggrund inde med nyttig viden om den lokale efterspørgsel.

Køberkartotek

I Nybolig har vi et stort køberkartotek, som din mægler gennemsøger for at finde mulige match mellem køber-ønsker og den bolig, du har til salg. Det betyder, at der ikke behøver, at gå ret lang tid, før potentielle købere ønsker at lægge vejen forbi. Også derfor er det godt at være forberedt fra første færd. 

Åbent hus

Efter aftale med dig vil mægleren afholde et ’Åbent hus’, hvor din bolig vil blive præsenteret for de kunder, der møder op i et givent tidsrum. Det vil typisk være mennesker, der spontant har fået lyst til at kigge på bolig og ikke nødvendigvis købere, der er meget langt i deres overvejelser.

Fremvisning

Din mægler vil som udgangspunkt altid aftale en fremvisning af din bolig med dig på forhånd. Men det vil være lettest for alle parter, hvis du giver mægleren adgang til din bolig, så den kan vises frem, når du ikke er hjemme, uden at I skal mødes og koordinere udlevering af nøgler først.  

 

Klar fra start

Det siger sig selv, at et rent og pænt hjem er nemmere at sælge end en rodebule med tilgroet have, opvask på køkkenbordet og vasketøj på gulvet. Derfor er det en god idé at indstille dig på at holde hus og have eller lejlighed i rydelig stand i salgsperioden lige fra første salgsdag.

Undlad at være hjemme

Mange købere bryder sig ikke om at stille kritiske spørgsmål, når sælgeren er i nærheden. Derfor anbefaler vi, at du ikke er til stede ved fremvisning. For de kritiske spørgsmål viser, at en køber er interesseret og hjælper din mægler med at forstå, hvad der skal til for at få solgt. Ofte kan forholdsvis små ændringer gøre det.

Lad din mægler forhandle

Nogle købere vil måske henvende sig direkte til dig for en fremvisning. Her bestemmer du naturligvis selv, om du vil vise rundt eller ej. Hvis du gør det, anbefaler vi dig at overlade drøftelser om pris, økonomi og salgsvilkår til din mægler, som har erfaringen og ekspertisen til at sikre det bedst mulige resultat. 

Statusmøder undervejs

Selvom du måske i en periode ikke hører så meget fra os, arbejder vi stadig for din sag. Din mægler udsender bl.a. salgsopstillinger, gennemgår køberkartoteket og følger med i udviklingen på markedet. På løbende statusmøder vil vi drøfte evt. behov for nye markedsføringstiltag, justering af prisen eller andre initiativer.
Læs mere Luk

Forstå selve salget

Efterhånden som en eller flere købere viser gentagen interesse for din bolig, tager vi hul på forhandlinger om pris, overtagelsesdato og vilkår i øvrigt. Din mægler er trænet i forhandlingsteknik og kan overskue alle dele af en købsaftale. Købere vejledes til at få godkendelse til at handle. 


Forhandlinger

Interesserede købere vil ofte have egne rådgivere med, når der afgives bud til forhandling. Din mægler orienterer dig om og håndterer de bud, der kommer, og vil i enhver forhandling varetage dine interesser, så du får mest muligt for din bolig, men også får den helt solgt på de bedste betingelser. 

Købstilbud

Efterhånden fører forhandlingerne til, at der bliver afgivet et konkret mundligt eller skriftligt købstilbud, hvor de væsentligste vilkår er skitseret. Det vil sige købspris, overtagelsesdato, andre aftaler samt eventuelle forbehold. Din mægler gennemgår tilbuddet med dig, og når I er enige, udformes en egentlig købsaftale. 

Salgsprovenu

Når din mægler præsenterer dig for et købstilbud, vil du også få gennemgået salgsprovenuet. Her kan du se, hvad dit faktiske overskud på salget vil blive, hvis du handler på de vilkår, der fremgår af købstilbuddet. 

Købsaftalen underskrives

Den endelige købsaftale er det vigtigste dokument i enhver ejendomshandel, fordi den er juridisk bindende. Når køberen har underskrevet aftalen, skal du godkende aftalens indhold ved selv at skrive under. Køberen har herefter en fortrydelsesret på seks hverdage og kan – inden for tidsfristen - ophæve handlen mod at betale et fortrydelsesgebyr på 1% af købesummen. Hvis handlen er betinget af købers rådgivers godkendelse skal den godkendelse også foreligge før handlen er endelig.

Brug for forsikring?

Som sælger har du ansvar for de fejl og mangler, der er i din bolig, og som ikke fremgår af tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. Med en ejerskifteforsikring og evt. en sælgerforsikring kan du frigøre dig fra det ansvar. Vi kan rådgive dig om, hvad der vil være fornuftigt at gøre i din situation. 

Læs mere Luk

Prøv Nyboligs BoligVærdi app og få et skarpt bud på værdien af din bolig inden for 24 timer

Få detaljerne på plads

Når købsaftalen er underskrevet, er der endnu meget at gøre, før handlen kan afsluttes, nøglerne kan overdrages, du kan få dine penge og hvem ved … måske begynde at kigge efter en ny bolig? Kort sagt skal alle dele af aftalen føres ud i livet. Din mægler sørger for at holde snor i det hele.

Berigtigelse af handlen

At handlen berigtiges betyder egentlig blot, at købet gennemføres i overensstemmelse med alle de aftalte vilkår. Alt i alt er der tale om mange små ekspeditioner, men med nok så vigtige detaljer. Der skal bl.a. laves et skøde, som skal tinglyses for at dokumentere købers ret til ejendommen. Vi kan stå for berigtigelsen eller sikre, at den, der udpeges til opgaven, gør det hele korrekt og rettidigt. 

Udbetaling

Når du som sælger skriver under på købsaftalen, har du solgt din bolig, og køber deponerer nu første rate af udbetalingen hos os. Der stilles som hovedregel en garanti for restkøbesummen og denne erstattes af en deponering, når køberen underskriver skødet, og allersenest på overtagelsesdagen. Hvis handlen giver overskud, frigives pengene til dig, når skødet er tinglyst og tidligst på overtagelsesdagen. 

Nøgleoverdragelse

Din mægler vil være til stede, når du skal overdrage nøglerne til boligens nye ejere. Sammen gennemgår I hele ejendommen med køberen. Mægleren hjælper dig gerne med aflæsning af diverse målere og giver besked om ejerskifte til forsyningsselskaberne. Oplysningerne skal også indgå i refusionsopgørelsen.

Refusionsopgørelse

Den, der berigtiger handlen, har også til opgave at udfærdige en refusionsopgørelse, der viser, hvad du og køber skylder hinanden. Der vil typisk opstå et mellemværende, fordi terminsydelser betales bagud og udgifter til ejendomsskat, forsikring osv. er forudbetalt. Alle beløb gøres op i forhold til overtagelsesdatoen og afregnes herefter. 

Læs mere Luk

Kunne du tænke dig at finde ud af, hvad din bolig er værd?